Alexander Hughes Bratislava

Present in Slovak market since 2005 directly, the Central European office has provided direct search services for many international clients over the years, using the knowledge of the local conditions and candidates. We are constantly building our relationship with our customer and candidates base.

Stredoeurópska kancelária, ktorá pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2005, poskytuje v priebehu rokov služby priameho vyhľadávania mnohým medzinárodným klientom, pričom využíva svoje znalosti lokálnych podmienok a kandidátov. Neustále budujeme vzťah s naším zákazníkom a tiež kandidátsku základňu. —


Managing Partner
Richard Hes

Address: Nam. 1. Maja 11, 811 06
Bratislava 1 Slovakia

Tel: +420 727 960 184

Contact this office
Alexander Hughes Bratislava

Present in Slovak market since 2005 directly, the Central European office has provided direct search services for many international clients over the years, using the knowledge of the local conditions and candidates. We are constantly building our relationship with our customer and candidates base.

Stredoeurópska kancelária, ktorá pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2005, poskytuje v priebehu rokov služby priameho vyhľadávania mnohým medzinárodným klientom, pričom využíva svoje znalosti lokálnych podmienok a kandidátov. Neustále budujeme vzťah s naším zákazníkom a tiež kandidátsku základňu. —


Managing Partner
Richard Hes

Address: Nam. 1. Maja 11, 811 06
Bratislava 1 Slovakia

Tel: +420 727 960 184


Back to map View consultants Contact office