Alexander Hughes Brussels

Since 2011, the Belgian office of Alexander Hughes, under the responsibility of Roland Louis, is composed of a team of trilingual consultants of high level in Executive Search, experienced in management and governance. Our know-how accompanies the most demanding customers throughout Belgium and Luxembourg in all sectors of activity and more particularly in those of Industry, Finance, Life Sciences, Consumer Goods and Technology.

Sinds 2011 is het Belgische kantoor van Alexander Hughes, onder de verantwoordelijkheid van Roland Louis, samengesteld uit een team van drietalige consultants van hoog niveau in executive search, ervaren in management en governance. Onze knowhow begeleidt de meest veeleisende klanten in België en Luxemburg in alle sectoren en met name in die van Industrie, Financiën, Gezondheid, Consumptiegoederen en Technology.


Managing Partner
Roland Louis

Address: Boulevard Saint-Michel 47,
B-1040 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 402 00 40

Contact this office
Alexander Hughes Brussels

Since 2011, the Belgian office of Alexander Hughes, under the responsibility of Roland Louis, is composed of a team of trilingual consultants of high level in Executive Search, experienced in management and governance. Our know-how accompanies the most demanding customers throughout Belgium and Luxembourg in all sectors of activity and more particularly in those of Industry, Finance, Life Sciences, Consumer Goods and Technology.

Sinds 2011 is het Belgische kantoor van Alexander Hughes, onder de verantwoordelijkheid van Roland Louis, samengesteld uit een team van drietalige consultants van hoog niveau in executive search, ervaren in management en governance. Onze knowhow begeleidt de meest veeleisende klanten in België en Luxemburg in alle sectoren en met name in die van Industrie, Financiën, Gezondheid, Consumptiegoederen en Technology.


Managing Partner
Roland Louis

Address: Boulevard Saint-Michel 47,
B-1040 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 402 00 40


Back to map View consultants Contact office