Alexander Hughes Stockholm

Alexander Hughes is a global executive search company founded 6o years ago. In the Nordics we have been serving companies since 2005 to find top talent managers and highly experts. With our 52 wholly-owned offices round the globe we can support our highly demanding clients wherever their needs are. Our consultants with extensive management experience in different sectors have specific insight in many sectors.  We are focused mostly on the Manufacturing Industries, Finance including huge experience of the Private Equity sector, Energy, Consumer and Real Estate.

Alexander Hughes är ett globalt rekryteringsföretag, grundat för 60 år sedan. Vi har hjälpt nordiska företag sedan 2005 med att rekrytera toppchefer och tyngre specialister. Tillsammans med våra 52 helägda kontor runt om i världen kan vi hjälpa våra kunder med enhetliga processer oavsett var deras behov finns någonstans. Våra konsulter har en gedigen erfarenhet av ledarskap från olika branscher. Vårt fokus ligger fram för allt på tillverkande industri, finansbranschen inklusive gedigen erfarenhet inom Private Equity, energibranschen, FMCG och fastighetsbranschen


Managing Partner
Björn Åkerblom

Address:

Östermalmstorg 1,

114 42 Stockholm

Tel: +46 8 501 103 70

 

Contact this office
Alexander Hughes Stockholm

Alexander Hughes is a global executive search company founded 6o years ago. In the Nordics we have been serving companies since 2005 to find top talent managers and highly experts. With our 52 wholly-owned offices round the globe we can support our highly demanding clients wherever their needs are. Our consultants with extensive management experience in different sectors have specific insight in many sectors.  We are focused mostly on the Manufacturing Industries, Finance including huge experience of the Private Equity sector, Energy, Consumer and Real Estate.

Alexander Hughes är ett globalt rekryteringsföretag, grundat för 60 år sedan. Vi har hjälpt nordiska företag sedan 2005 med att rekrytera toppchefer och tyngre specialister. Tillsammans med våra 52 helägda kontor runt om i världen kan vi hjälpa våra kunder med enhetliga processer oavsett var deras behov finns någonstans. Våra konsulter har en gedigen erfarenhet av ledarskap från olika branscher. Vårt fokus ligger fram för allt på tillverkande industri, finansbranschen inklusive gedigen erfarenhet inom Private Equity, energibranschen, FMCG och fastighetsbranschen


Managing Partner
Björn Åkerblom

Address:

Östermalmstorg 1,

114 42 Stockholm

Tel: +46 8 501 103 70

 


Back to map View consultants Contact office