Alexander Hughes Prague

Alexander Hughes Prague – serves our clients in the region of Central Europe by delivering projects in Executive Search and we also provide Management Appraisal services. Our team of consultants has over 20 years of experience in search and selection of management talents and thanks to good understanding of international standards and local specifics we are able to serve most exact customers. Prague is sometimes described as Heart of Europe, in Alexander Hughes is AH Prague office the heart of at least CE region.

Alexander Hughes Praha – poskytuje služby v oblasti Executive Search a Management Appraisal v celém regionu Střední Evropy. Tým našich konzultantů má více než dvacet let zkušeností ve vyhledávání a výběru manažerů a díky naší schopnosti rozumět jak mezinárodním standardům, tak i lokálném sepcifikům jsem schopni poskytovat naše služby i těm nejnáročnějším klientům.


Managing Partner
Richard Hes

Address: Masarykovo nabr. 4, 120 00
Prague 2, Czech Republic

Tel: +420 2 249 130 92

Contact this office
Alexander Hughes Prague

Alexander Hughes Prague – serves our clients in the region of Central Europe by delivering projects in Executive Search and we also provide Management Appraisal services. Our team of consultants has over 20 years of experience in search and selection of management talents and thanks to good understanding of international standards and local specifics we are able to serve most exact customers. Prague is sometimes described as Heart of Europe, in Alexander Hughes is AH Prague office the heart of at least CE region.

Alexander Hughes Praha – poskytuje služby v oblasti Executive Search a Management Appraisal v celém regionu Střední Evropy. Tým našich konzultantů má více než dvacet let zkušeností ve vyhledávání a výběru manažerů a díky naší schopnosti rozumět jak mezinárodním standardům, tak i lokálném sepcifikům jsem schopni poskytovat naše služby i těm nejnáročnějším klientům.


Managing Partner
Richard Hes

Address: Masarykovo nabr. 4, 120 00
Prague 2, Czech Republic

Tel: +420 2 249 130 92


Back to map View consultants Contact office